Συνδεσμολογία ψηφιακού αποκωδικοποιητή
Συνδεσμολογία ψηφιακού αποκωδικοποιητή PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον Ανδρέα Περιφεγγή   

 

 

Στο σχήμα παρακάτω, βλέπουμε την πίσω όψη ενός κοινού ψηφιακού αποκωδικοποιητή,
και την συνδεσμολογία του στον τηλεοπτικό δέκτη.

 "ANT OUT" αποσυνδέουμε το βίσμα του καλωδίου της κεραίας απο την τηλεόραση και το συνδέουμε στην υποδοχή "ANT OUT" του αποκωδικοποιητή.
“ANT IN” σύνδεση στην ήδη υπάρχουσα κεραία της τηλεόρασης.
“SCART” σύνδεση με την αντίστοιχη υποδοχη scart της τηλεόρασης

 

Αναλυτικό σχεδιάγραμμα