Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση PDF Εκτύπωση E-mail

 

Συνδεσμολογία ψηφιακού αποκωδικοποιητή          Αναλυτικό σχεδιάγραμμα

 

 
Στην αναλογική τηλεόραση το παραγόμενο από την κάμερα σήμα εικόνας περνά από διάφορα στάδια επεξεργασίας ίξη,μοντάζ κ.τ.λ...) χωρίς όμως να υποστεί διαφοροποιήσεις ως προς την αρχική μορφή των χαρακτηριστικών του.Έτσι αμετάβλητο οδηγείται στον πομπό όπου εκπέμπεται σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι και φθάνει στον δέκτη μας.

 

 

 Στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση το τηλεοπτικό σήμα ξεκινά με τον ίδιο τρόπο όπωdigital tvς το αναλογικό, μέχρι και το τελικό στάδιο. Απο εκεί και έπειτα, υφίσταται διάφορες επεξεργασίες, όπως: κωδικοποίηση, συμπίεση, ενσωμάτωση διαφόρων υπηρεσιών και στο τέλος πολυπλεξία. Το επεξεργασμένο αυτό σήμα, οδηγείται στον πομπό και μεταφέρεται στους δέκτες μας με τον ίδιο τρόπο όπως και το αναλογικό. Επομένως η λήψη του μπορεί να γίνει με έναν απλό τηλεοπτικό δέκτη και με την ήδη υπάρχουσα κέραία, αρκεί βέβαια πριν, να αποκωδικοποιήσουμε τις ψηφιακές επεξεργασίες που υπέστει. Την διαδικασία αυτή αυτή αναλαμβάνει ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής.


 

Είναι διαθέσιμες διάφορες “διαδραστικές υπηρεσίες”. Δηλαδή έχουμε την δυνατότητα να επηρεάζουμε το πρόγραμμα εκπομπής. Πρακτικά μέσω τηλεφωνικής γραμμής θα μπορούμε να δίνουμε εντολές διαχείρισης του τηλεοπτικού προγράμματος , λήψης παρεχόμενων υπηρεσιών όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, κά. Βασικό πλεονέκτημα της τηλεοπτικής διαδραστικότητας είναι ο “ετεροχρονισμός”, δηλαδή η δυνατότητα να διαμορφώνουμε εμείς τη σειρά προβολής των προτεινόμενων τηλεοπτικών προγραμμάτων. . .  περισσότερα